Nauki własne Świadków Jehowy

W artykule naszym omawiamy dwóch kolejnych wczesnych współpracowników C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica (H. B. Rice i B. W. Keith). Wcześniej opisaliśmy inną parę (A. D. Jones i J. H. Paton). Opiszemy w przyszłości jeszcze dwie osoby (W. I. Mann i J. C. Sunderlin).
15 lipca 2024 10:34

Pielgrzymi, to w Towarzystwie Strażnica dawni odpowiednicy dzisiejszych nadzorców obwodu. Tylko, że oni byli gośćmi w zborach, wygłaszającymi wykłady, a nie "nadzorcami" tych zborów. Drugi prezes Towarzystwa Strażnica, J. F. Rutherford, gdy minął oczekiwany rok 1925, dodał władzy owym pielgrzymom, robiąc z nich "dyrektorów służby". Artykuł nasz opisuje historię funkcji pielgrzyma. W przyszłości przedstawimy też tekst o nadzorcach obwodu.
17 czerwca 2024 16:13

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Zapasy żywności na „wielki ucisk”

Towarzystwo Strażnica poleca swoim głosicielom przygotować sobie "plecaki ewakuacyjne". Niby mają one służyć w razie klęsk żywiołowych, ale przy okazji są odpowiednim ekwipunkiem na "wielki ucisk", który ma nastać "wkrótce". Tekst nasz pokazuje, jak od czasów C. T. Russella zapatrywano się na robienie zapasów żywności na czas tego "wielkiego ucisku".
10 czerwca 2024 17:41

Niektórzy ludzie uważają Świadków Jehowy za fachowców od Biblii. Wyobrażają sobie, że oni ciągle ją studiują. Tymczasem Świadkowie Jehowy głównie uwagę poświęcają czasopismu Strażnica i książkom do studium. Biblia jest tylko małym dodatkiem do tych publikacji i na dodatek jest to zmienione Pismo Święte, dostosowane do ich nauk.
3 czerwca 2024 18:42

Zazwyczaj mało się mówi i pisze o pierwszych współpracownikach C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica od roku 1884. Dlatego uzupełniamy ten brak opisując w paru tekstach kilku osób, które pisały też artykuły do Strażnicy.
27 maja 2024 17:24

Większość Świadków Jehowy myśli, że to Bóg objawił ich prezesowi C. T. Russellowi nauki, które on rozgłaszał w latach 1879-1916. Tymczasem okazuje się, że większość jego nauk ma pochodzenie adwentystyczne oraz protestanckie i to ze skrajnego nurtu protestantyzmu. Przedstawicielem tego środowiska był J. A. Seiss, którego osobę i nauki omawiamy.
20 maja 2024 21:05

Po wielu latach swego istnienia i po kilkunastu od wydania swojej pierwszej Biblii, Świadkowie Jehowy usunęli z niej termin Niewiasta, zastępując go słowem kobieta lub Matka, opuszczając słowo Niewiasta (J 2:4). Artykuł nasz dokładnie opisuje to zagadnienie.
14 maja 2024 06:52

Niewiele osób wie, że prócz żony prezesa Towarzystwa Strażnica oraz jego adoptowanej córki Rose Ball, jeszcze dwie kobiety pełniły ważne funkcje w tej organizacji. Artykuł nasz omawia kwestie związane z tymi i innymi kobietami.
6 maja 2024 21:41

W części trzeciej tego artykułu opisujemy nowe wydarzenia, które C. T. Russell wyznaczył na rok 1881. Miały one wypełnić lukę po zapowiedziach, które się nie zrealizowały. Dziś rok 1881 nie ma już prawie żadnego znaczenia dla Świadków Jehowy.
22 kwietnia 2024 18:30

W części drugiej kontynuujemy nasz temat. Opisujemy w niej początki nauki o roku 1881 oraz wpływ Wielkiej Piramidy na chronologię Towarzystwa Strażnica.
15 kwietnia 2024 20:38

Rok 1881 jest mało znany w powiązaniu z osobą C. T. Russella. Niewiele osób wie, że już wtedy przyszły prezes Towarzystwa Strażnica oczekiwał na zabranie do nieba. Podobnie jak w roku 1878. Dopiero te niepowodzenia sprawiły, że wprowadził on nowe znaczenia dla tych lat. Oczekiwanie na pójście do nieba przeniósł na lata 1910 i 1914-1915
8 kwietnia 2024 21:15

Niewiele osób wie, że adwentysta Nelson Barbour, początkowy nauczyciel C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica, po zaszczepieniu mu nauki o niewidzialnym powrocie Jezusa w roku 1874, porzucił te wykładnie. Czego nauczał później Barbour, gdy panowie ci rozstali się? Artykuł nasz opisuje nową eschatologiczną naukę Barboura i odpowiedź Russella na nią.
1 kwietnia 2024 19:20

W części 6 tego artykuły kończymy temat budownictwa Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy. Omawiamy w niej Polskę.
25 marca 2024 11:42

W części piątej, tak jak w czwartej, naszego artykułu opisujemy czasy Ciała Kierowniczego, które po śmierci prezesa N. H. Knorra rozszerzyło budownictwo w Towarzystwie Strażnica.
18 marca 2024 17:26

W kategorii: Świadkowie Jehowy

TJ-Encyclopedie sur les Témoins de Jéhovah

Artykuł ten powstał jako podziękowanie dla twórców omawianej encyklopedii o Świadkach Jehowy. ..... Cet article a été rédigé pour remercier les créateurs de l'encyclopédie en question sur les Témoins de Jéhovah.
17 marca 2024 11:37

W czwartej części tego artykułu opisujemy czasy Ciała Kierowniczego, które po śmierci prezesa N. H. Knorra rozszerzyło budownictwo w Towarzystwie Strażnica.
11 marca 2024 15:52

W trzeciej części tego artykułu opisujemy czasy kolejnego prezesa Towarzystwa Strażnica, a mianowicie N. H. Knorra.
4 marca 2024 18:48

Cześć druga artykułu (z sześciu).
26 lutego 2024 21:53

Artykuł Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 1) Czasy C. T. Russella Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 2) Czasy J. F. Rutherforda Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 3) Czasy N. H. Knorra Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 4) Czasy Ciała Kierowniczego Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 5) Czasy Ciała Kierowniczego Budownictwo Towarzystwa Strażnica i Świadków Jehowy (cz. 6) Polskie Biuro Oddziału
19 lutego 2024 21:40

Artykuł nasz zawiera materiał mało znany. Niewiele osób wie, że za życia prezesa C. T. Russella Towarzystwo Strażnica w swoich publikacjach wymieniało różne lata, które były proroczymi. Nie chodzi o rok 1914, ale o daty kolejne 1919-1925, a nawet rok 1932.
12 lutego 2024 18:20

Symbolika stosowana przez Towarzystwo Strażnica bywa zadziwiająca i zaskakująca, nawet dla głosicieli tej organizacji. Niektóre postacie biblijne wyznaczane przez nią potrafią symbolizować szatana, a równocześnie Świadków Jehowy. Przyglądnijmy się temu zagadnieniu.
5 lutego 2024 18:24

Siódmy tom Wykładów Pisma Świętego, czyli Dokonana Tajemnica (1917), przypisywany pośmiertnie C. T. Russellowi, prezesowi Towarzystwa Strażnica, wywołuje do dziś emocje. Chociaż Towarzystwo Strażnica już w roku 1927 odrzuciło tę książkę, to oderwani od niego niezależni badacze Pisma Świętego do chwili obecnej mają pretensje, że posłużono się oszustwem w sprawie jej wydania i przypisania autorstwa Russellowi.
29 stycznia 2024 17:45

Świadkowie Jehowy słynęli ze skrupulatnego liczenia i zapisywania godzin głoszenia. Doprowadzano to do absurdu, bo zapisywano nawet minuty, które sumowano pod koniec miesiąca. Co roku podawano rekordy godzinowe dla poszczególnych państw i świata. Wszystko to zostało zarzucone od listopada 2023 roku. Artykuł nasz opisuje całą historię związaną z tym zagadnieniem.
22 stycznia 2024 19:37

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Broda w nauce Świadków Jehowy

Niepisany zakaz dotyczący noszenia brody w organizacji Świadków Jehowy obowiązywał 100 lat. Wprowadził go w roku 1923 prezes Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherford. Zniosło go Ciało Kierownicze pod koniec roku 2023. Okresowo (lata 1930-1968) brody nie miał też Jezus na ilustracjach Świadków Jehowy.
15 stycznia 2024 20:09

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Sodoma i Gomora jeszcze raz – rok 2023!

Ktoś powiedział, że kwestia wskrzeszenia mieszkańców Sodomy i Gomory jest dyżurnym tematem Towarzystwa Strażnica, od lat 40. XX wieku, aż do dziś. Ponieważ pod koniec 2023 roku organizacja ta kolejny raz zmieniła swój pogląd, więc przedstawiamy go wraz z przypomnieniem wcześniejszych nauk.
8 stycznia 2024 18:42

W kategorii: Przekład Nowego Świata - Biblia Świadków Jehowy

Gdzie można jeszcze w Biblii Świadków Jehowy dostawić słowo Jehowa? (cz. 1)

Prawie wszystkich ludzi, używających słowo Jehowa, przeciętni znawcy chrześcijaństwa biorą za Świadków Jehowy. Oni zaś słyną z niezwykle częstego używania tego terminu. Może się wydawać, że już częściej nie można stosować słowa Jehowa, niż to ma miejsce. Jednak artykuł nasz pokazuje, że może być inaczej. Jednak wcześniej omawiamy historię tej zwyczaju w Towarzystwie Strażnica,
25 grudnia 2023 18:40

Część druga tego artykułu, w której kończymy omawianie zagadnienia związanego z rokiem 1910 i dalszymi latami 1911-1914.
18 grudnia 2023 22:24

C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica, lubił wyznaczać daty zabrania do nieba badaczy Pisma Świętego, czy zniszczenia pogan. Bardzo mało znanym jest rok 1910, w przeciwieństwie do roku 1914. Towarzystwo Strażnica co najmniej od 70 lat nie wymienia roku 1910, jako czasu, gdy doznano zawodu, bo badacze nie zostali pochwyceni do nieba. Ten rok właśnie opisujemy.
11 grudnia 2023 17:48

W części drugiej tego artykułu kończymy tytułowy temat. Szczególnie skupiamy się na osobach, które mogły zostać usunięte z pierwotnego Testamentu C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica.
4 grudnia 2023 22:09

Testament C. T. Russella, prezesa Towarzystwa Strażnica, napisany w roku 1907, a odczytany w roku 1916 po jego śmierci, wzbudza do dziś emocje. Artykuł nasz w dwóch częściach opisuje historię tej Ostatniej Woli pastora.
27 listopada 2023 18:08

C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica, znany jest z tego, że wyznaczył rok 1914 na koniec "czasów pogan". Niewielu ludzi wie, że wyznaczał także rok 1915. Ale mało kto świadomy jest tego, że Russell wskazał też na rok 1918. Wtedy miało ostatecznie zakończyć się to, co nie nastąpiło w latach 1914-1915. Artykuł nasz opisuje zagadnienia związane z rokiem 1918.
20 listopada 2023 16:55

W części drugiej artykułu kończymy opis środowiska polskich badaczy Pisma Świętego w naszym kraju i na świecie.
13 listopada 2023 18:06

Badacze Pisma Świętego to grupy religijne, które oderwały się od Towarzystwa Strażnica po śmierci jego prezesa C. T. Russella. Wyznania te kurczą się pod względem liczby członków. Jest ich kilka Polsce. Artykuł nasz opisuje ich powstanie i stan na dziś.
6 listopada 2023 17:01

"Miliony nie umrą", rok 1925, zmartwychwstanie proroków itp. Te hasła na ogół wszystkim kojarzą się z J. F. Rutherfordem, prezesem Towarzystwa Strażnica w latach 1917-1942. W naszym artykule omawiamy pewne szczegóły związane z obietnicami Rutherforda.
30 października 2023 16:48

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Fotodrama Stworzenia i oczekiwany rok 1914

Niektórym dzisiejszym Świadkom Jehowy wydaje się, że ponieważ w roku 1914 ich poprzednicy wyświetlali Fotodramę Stworzenia, to znaczy, iż wcale nie było oczekiwań związanych z tym rokiem. Nie czekano zatem na zabranie do nieba, na powrót świętych Starego Testamentu i na zniszczenie pogan. Nic bardziej mylnego. Artykuł nasz opisuje te dawne wydarzenia związane z Fotodramą.
23 października 2023 17:13

Bardzo często ludziom wydaje się, że Świadkowie Jehowy wydają takie piękne książki i dzięki nim pozyskują wielu nowych zainteresowanych. Później ci zainteresowani stają się głosicielami i kolejne tysiące ludzi staje się Świadkami Jehowy. Tymczasem nie wygląda to tak sielankowo. Koszta wydawania milionów książek są ogromne, a pozyskiwanych dziś jest niewielu.
16 października 2023 16:30

W części drugiej tego artykułu cytujemy proroctwa P. S. L. Johnsona, założyciela grupy badaczy Pisma Świętego zwanych epifanistami.
10 października 2023 06:28

Artykuł nasz nie jest wprost związany z Towarzystwem Strażnica, które dziś reprezentują Świadkowie Jehowy. Ponieważ jednak P. S. L. Johnson za życia prezesa C. T. Russella był wiernym jego współpracownikiem, dlatego opisujemy jego działalność, a szczególnie proroctwa. On ze swoimi współpracownikami poszedł inną drogą, niż J. F. Rutherford, kolejny prezes Towarzystwa Strażnica.
2 października 2023 18:36

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Stworzenie z roku 1927 i późniejsze wydania

Stworzenie (1927), to jedna z pierwszych książek J. F. Rutherforda, prezesa Towarzystwa Strażnica. Jak inne publikacje tego autora, była ona zmieniana, aż do jego śmierci w styczniu 1942. Artykuł nasz pokazuje wprowadzane do niej 'korekty' doktrynalne, w kolejnych jej edycjach.
26 września 2023 06:24

W kategorii: Świadkowie Jehowy

J. F. Rutherford Radnym – czyli Counselor

Prezes Towarzystwa Strażnica J. F. Rutherford wiele dziwnych tytułów nadał Bogu Ojcu i Chrystusowi. Ale prócz tego, przy okazji, także sam sobie przydzielał pewne tytuły czy określenia. Omawiamy tu jeden z nich.
19 września 2023 06:59

"Czasy pogan", "obecność Chrystusa", "rok 1914", to slogany Świadków Jehowy, którymi nas zarzucają najczęściej już przy pierwszym spotkaniu. Oczywiście dziś Towarzystwo Strażnica przeinacza swoje początkowe nauki. Chce ono pokazać, że jego wyznawcy od początku uczyli, tak jak dziś uczą Świadkowie Jehowy. Artykuł nasz ukazuje takie jedno 'korygowanie' przez nich własnej historii.
12 września 2023 06:29

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Krzyż i usuwanie go z książki pt. Życie

Z krzyżem Świadkowie Jehowy walczą oficjalnie od roku 1936. Ale próby usuwania go w cień zdarzały się już wcześniej. Artykuł nasz pokazuje, jak proces ten rozpoczął się po roku 1926.
5 września 2023 06:46

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Wyzwolenie z roku 1926 i późniejsze wydania

Towarzystwo Strażnica, reprezentujące dziś Świadków Jehowy, znane jest z tego, że dość często zmienia swoje podręczniki do studium. Ale to nie wszystko, bo zanim zmieni dany podręcznik, to często 'koryguje' zawarte w nim nauki. Tak było też z książką pt. Wyzwolenie autorstwa J. F. Rutherforda, która zastąpiła Wykłady Pisma Świętego C. T. Russella. Artykuł nasz opisuje kwestie związane ze zmianami treści w wymienionej publikacji.
29 sierpnia 2023 07:56

Prawie każdy znający Świadków Jehowy słyszał o wykluczaniu z ich organizacji, czy ze zboru. Związany z tym jest ostracyzm wobec wykluczonych stosowany przez zbór, rodzinę i znajomych, czyli współbraci. Nasz artykuł podejmuje temat skruchy, którą musi okazać wykluczana/y, aby nie doszło do usunięcia z organizacji Świadków Jehowy.
21 sierpnia 2023 21:13

Świadkowie Jehowy od dawna stosują zarzut wobec chrześcijan różnych denominacji, że posiadają nauki lub słownictwo niebiblijne. A jak to jest w Towarzystwie Strażnica? Czy wszystkie ich wykładnie Biblii i terminologia występują w wydanym przez nich Piśmie Świętym w Przekładzie Nowego Świata? Artykuł nasz stara się odpowiedzieć na to pytanie.
3 lipca 2023 15:35

Różni badacze Pisma Świętego i Świadkowie Jehowy w początkowych latach podbierali sobie nawzajem współwyznawców. Dziś ci ostatni raczej 'wyszarpują' wiernych z różnych kościołów. Ale okazuje się, że nie tylko tych przechwytywano kiedyś, ale i spisy prenumeratorów czasopism. Artykuł nasz omawia ten dawny zwyczaj.
19 czerwca 2023 16:14

Dzisiaj Świadkowie Jehowy uczą o niewidzialnym zmartwychwstaniu ich pomazańców rozpoczętym w roku 1918. Każdy z nich umierając od tego roku zostaje niewidzialnie wskrzeszony. W roku 1918 ten proces rozpoczął się i wtedy zmartwychwstali święci pierwszego wieku. Jednak aż do roku 1927 uczono w Towarzystwie Strażnica o innym roku. Artykuł nasz omawia to zagadnienie szczegółowo.
12 czerwca 2023 17:20

Kiedyś oglądanie telewizji Świadkowie Jehowy uważali za stratę czasu. Lepiej było ten czas przeznaczyć na głoszenie "od domu do domu" o Królestwie Bożym założonym w niebie w roku 1914.. Dziś jest inaczej, pod warunkiem, że ogląda się telewizję Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, to znaczy JW Broadcasting.
5 czerwca 2023 18:49

Rok 1914 wyznaczany przez Świadków Jehowy, jako początek czasu końca, jest dziś tak oczywisty dla nich, że nie wyobrażają sobie tego, iż mógłby istnieć inny rok dla końca "czasów pogan". Okazuje się, że prawdopodobnie pierwotnie rok 1878 wyznaczał koniec "czasów pogan", czy "czasów wyznaczonych narodom", jak dziś nazywają to Świadkowie Jehowy.
29 maja 2023 17:26

Świadkowie Jehowy krytykują wszelkie formy wyznawania grzechów, a przede wszystkim spowiedź istniejącą w Kościele Katolickim. Tymczasem sami wprowadzili ponad 25 form wyznawania grzechów, przesłuchań, donoszeń o cudzych grzechach, itp. Artykuł nasz opisuje te wszystkie formy 'spowiedzi' występujące w organizacji Świadków Jehowy
23 maja 2023 09:55

Tytułowe pytanie jest trudnym dla Świadków Jehowy. Oni na ogół zaprzeczają, by tak jak kościoły robili listy swoich członków. Jak jest naprawdę? Artykuł nasz omawia to zagadnienie, pokazując całą historię tej kwestii.
16 maja 2023 11:41

Jezus i szatan - odwieczny problem Świadków Jehowy. Ciągle zmieniają utożsamianie różnych postaci biblijnych. Czasem według nich ktoś symbolizuje szatana, a później, wedle nowszej nauki, Jezusa. Istne zamieszanie. Artykuł nasz zestawia takie zmiany. Prócz tego Świadkowie Jehowy czasami nadają identyczne tytuły Chrystusowi i szatanowi.
9 maja 2023 06:33

Mało kto zastanawia się, skąd się wzięło określenie Pastor nadane C. T. Russellowi, prezesowi Towarzystwa Strażnica. Nie ukończył on żadnych uczelni biblijnych czy teologicznych. Pomimo tego jego wierni przez wiele lat zwali go Pastorem. Artykuł nasz przedstawia tę kwestię od początku jego zaistnienia, aż do śmierci Russella.
28 marca 2023 07:47

Przeważnie w ostatnich latach Towarzystwo Strażnica przekazuje wspomnienia o swoim dawnym prezesie ustami głosicieli, którzy do końca życia pozostali w tej organizacji. Artykuł nasz ukazuje, jak widział C. T. Russella jego zwolennik, który po śmierci pastora opuścił Towarzystwo Strażnica. Chodzi o osobę P. S. L. Johnsona.
20 marca 2023 19:19

Świadkowie Jehowy czasem w publikacjach używają terminu "korporacja" w stosunku do Towarzystwa Strażnica. Jednak niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że oni jako cały ruch są właśnie "korporacją", a jednostki są jej nieopłacanymi wolontariuszami. Bo przecież nie Świadkowie Jehowy wydają publikacje i wszelkie instrukcje dla nich, ale Towarzystwo Strażnica nadzorowane przez Ciało Kierownicze, które samo nie ma umocowania prawnego. Artykuł nasz szeroko omawia te zagadnienia związane z korporacjami.
14 marca 2023 07:27

Okazuje się, że w organizacji Świadków Jehowy istniało wielu różnych "dyrektorów". Istnieją oni do dziś, czego nie są świadomi głosiciele Towarzystwa Strażnica. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, że ich organizacja jest po prostu korporacją, a w nich zasiadają dyrektorzy. Artykuł nasz omawia tę tematykę od lat dawnych do dzisiejszych.
6 marca 2023 19:16

Niewielu Świadków Jehowy dziś wie, że w początkach istnienia ich organizacji Wykłady Pisma Świętego ich prezesa C. T. Russella traktowane były na równi z Biblią. Powiedzieć można, że ważniejsze były od Pisma Świętego! Kto bowiem odrzucał ich studiowanie, popadał w ciemności, nawet gdyby nadal studiował Biblię. Artykuł nasz szeroko opisuje to zagadnienie.
14 lutego 2023 07:17

Być może Świadkowie Jehowy dumni są z tego, że Towarzystwo Strażnica nazywa ich szarańczą, bo czują wtedy, że jest ich tak wielu. Z drugiej strony wolą nie rozgłaszać na prawo i lewo, że oni ją tworzą, gdyż boją się kompromitacji. Zdają sobie bowiem sprawę z tego, że szarańcza to "szkodnik", a ludzie znający Biblię tym bardziej o tym wiedzą. Artykuł nasz omawia historię tej nauki Świadków Jehowy.
7 lutego 2023 07:22

Wydawać by się mogło, że kwestia "niewolnika wiernego i roztropnego" w nauce Świadków Jehowy jest prosta i jasna. Od roku 2013 uczą oni, że wybrany został on w roku 1919 i stanowią go wyłącznie członkowie Ciała Kierowniczego (obecnie 10 osób). Jednak nie zawsze tak nauczało Towarzystwo Strażnica. Artykuł nasz omawia historię tego zagadnienia, akcentując przede wszystkim daty powołania tego niewolnika.
31 stycznia 2023 07:09

Świadkowie Jehowy nie chrzczą niemowląt. Nawet atakują chrześcijan za to, że to czynią. Jaką jednak furtkę znaleźli dla siebie w dawnych latach, by niemowlęta wprowadzać do organizacji Jehowy? Otóż wprowadzili już za czasów C. T. Russella obrzęd zwany "poświęceniem niemowląt Panu". Tym zagadnieniem zajmujemy się w naszym artykule.
24 stycznia 2023 07:13

Maciej to jedyny z grona Apostołów, który był pozbawiany godności apostolskiej i to kilka razy. Artykuł nasz pokazuje całą naukę Towarzystwa Strażnica, od początku, aż do dziś.
16 stycznia 2023 19:18

Testament C. T. Russella oraz siódmy tom Wykładów Pisma Świętego to kwestie, które odbiły się szerokim echem wśród zwolenników pastora tuż po jego śmierci. Artykuł nasz stara się opisać tamte dni, a szczególnie lata 1916-1919.
10 stycznia 2023 13:27

Artykuł nasz chce pokazać, jak C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica, zaczynał działalność handlową związaną z jego książkami, zwanymi tomami. Te jego Wykłady Pisma Świętego (6 tomów) rozkręciły imperium wydawnicze Świadków Jehowy, które dziś jest nieporównywalnie większe niż za czasów Russella. Tekst nasz ukazuje początki tego rozwoju.
3 stycznia 2023 11:34

Artykuł nasz chce pokazać, jak C. T. Russell, prezes Towarzystwa Strażnica, zaczynał działalność handlową związaną z jego książkami, zwanymi tomami. Te jego Wykłady Pisma Świętego (6 tomów) rozkręciły imperium wydawnicze Świadków Jehowy, które dziś jest nieporównywalnie większe niż za czasów Russella. Tekst nasz ukazuje początki tego rozwoju.
27 grudnia 2022 09:18

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Inne oczekiwane daty Towarzystwa Strażnica

To ostatni nasz artykuł cyklu dotyczący różnych dat Świadków Jehowy, dawnych i obecnych. To lata od 1905 r. do 2914 r.
20 grudnia 2022 07:07

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Rok 2034 – sugerowany?

Jedna z dat sugerowanych przez Towarzystwo Strażnica sięga jeszcze w przyszłość. Rok 2034 nastanie dopiero za 12 lat. Jednak 'wyznaczany' był on już w roku 2003. Dziś raczej bardziej aktualna jest nauka o zazębiających się dwóch 'pokoleniach' (grupach) pomazańców Świadków Jehowy, związana z rokiem 1914, ale obie wykładnie mogą się też pokrywać.
12 grudnia 2022 18:33

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Rok 1992 datą krańcową?

Omawiana data powstała przez przypadek, przez nierozwagę Towarzystwa Strażnica, które nie wyobrażało sobie, że świat ("system rzeczy" wg Świadków Jehowy) może istnieć dłużej, niż do roku 1992. Istnieje już 30 lat od tamtego roku.
6 grudnia 2022 12:32

Rok 1989 to kolejna data sugerowana przez Towarzystwo Strażnica. Zbiegła się ona z przemianami ustrojowymi i wolnością w Europie wschodniej. Organizacja ta lubi coś sugerować, ale nie wypowiadać się do końca. Po tylu wcześniejszych wpadkach jest to jej zrozumiałe działanie.
29 listopada 2022 07:16

W kategorii: Świadkowie Jehowy

Rok 1986 i „pokolenie roku 1914”

Rok 1986 nie był wymieniany wprost jako data Armagedonu. Jednak związany był w pewnym stopniu z działaniami ONZ i nauką o "pokoleniu roku 1914". Te kwestie się zazębiły, jak mówią Świadkowie Jehowy.
22 listopada 2022 07:06

Lata 1984-1994 to czas najintensywniejszego oczekiwania na nadejście 'końca'. To w tym czasie upadł komunizm w Europie i przybliżyło się wypełnienie słów o "pokoju i bezpieczeństwie", na które czekało Towarzystwo Strażnica. Również rejestrowanie Świadków Jehowy w wielu byłych krajach komunistycznych odczytywano jako swoisty znak czasu.
15 listopada 2022 07:08

Nauki własne Świadków Jehowy

Dzisiaj Towarzystwo Strażnica z całą mocą zwalcza to, że bracia Jezusa, to Jego kuzyni. Kiedyś natomiast organizacja ta twierdziła, że "szatan wyhodował powszechne błędne pojmowanie, że Jakób, Jozes, Szymon i Judasz byli dziećmi Marji matki Jezusa".
2013-05-05
Boże Narodzenie, to święto, które najbardziej jest zwalczane przez Świadków Jehowy. Nie wiadomo dlaczego. Czyżby dlatego, że "wcześniej świętowali je na całej ziemi, a w bruklińskim Biurze Głównym czynili to bardzo uroczyście"?
2013-05-07
Głosiciele Towarzystwa Strażnica dziś odrzucają służbę wojskową. Nie każdy jednak wie, że wielu z nich brało udział w I wojnie światowej, a i niektórzy w działaniach II wojny światowej. Do roku 1952 nie istniała bowiem u Świadków Jehowy sankcja wykluczania ze zboru. Dziś np. w Polsce nie powołuje się Świadków Jehowy do wojska, więc problem ten u nas zniknął. Mają oni status duchownych.
2013-05-08
Dziś Świadkowie Jehowy z całą mocą zwalczają niedzielę, twierdząc, że składamy hołd tego dnia "bogu" Słońcu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Towarzystwo Strażnica przez wiele lat uważało niedzielę za dzień "święty". Która więc ich nauka była apostolska? Dzisiejsza, wczorajsza, czy ta, która dopiero pojawi się w przyszłości?
2013-05-10
Towarzystwo Strażnica wydało dotychczas dwa leksykony biblijne. Jeden (tylko w kilku językach; brak polskiego wydania) w roku 1971, a drugi w roku 1988 (po polsku w roku 2006). Tak jak zmieniały się w tym czasie nauki Świadków Jehowy, tak podlegały zmianie treści tych leksykonów, szczególnie w hasłach o charakterze doktrynalnym.
2013-05-11
Proroctwo o 2300 wieczorach i rankach zawsze intrygowało adwentystów i Świadków Jehowy. W artykule naszym przedstawiamy zmienność ich poglądów dotyczącą tego tekstu.
2015-08-13
Adwentyści i Świadkowie Jehowy lubują się przede wszystkim w zmieniającym się interpretowaniu Księgi Apokalipsy św. Jana. Nasz artykuł przekrojowo pokazuje zmiany w nauce jednej i drugiej grupy religijnej.
2018-05-02

Biblia Świadków Jehowy

Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
2023-04-04
Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
2023-04-10
Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
2023-04-19
Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
2023-04-25
Angielska poprawiona wersja Przekładu Nowego Świata ukazała się w roku 2013. Polska edycja wydana została dopiero w roku 2018. Po kilku korektach w kolejnych latach tekst być może pozostanie niezmienny przez jakiś czas. Dlatego dopiero teraz opisujemy ten przekład, porównując go z wcześniejszymi wydaniami angielskimi (np. 1984) i polskimi (np. 1997).
2023-05-02
Niedawno opublikowaliśmy składający się z pięciu części artykuł pt. Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – wersja zrewidowana z roku 2018. W roku 2023 Świadkowie Jehowy wydali następną poprawioną wersję tego przekładu. W naszym obecnym tekście pokazujemy kolejne 'korekty' z tej Biblii oraz kilka dodatkowych kwestii, które nie zostały przedstawione w poprzednim artykule.
2023-06-27
W części drugiej naszego artykułu ukazujemy szczegółowo miejsca, w których Świadkowie Jehowy mogą jeszcze zamieścić termin Jehowa lub wstawić go za inne słowo (Bóg, Pan). Pokazujemy też kilka ich niekonsekwencji dotyczących dostawiania słowa Jehowa.
2024-01-01

W obronie wiary

Najnowsza wersja książki na maj 2019 roku. Przedmowa z roku 1996 gdańskiego biskupa Z. Pawłowicza oraz biblisty ks. A. Kowalczyka. Przedmowy z roku 2015 z wersji papierowej ks. prof. J. Perszona i I. Kamińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2004-09-10
Wstęp z książki. Wersja na maj 2019 roku.
2004-09-10
Wersja na czerwiec 2024 roku
2004-09-10
Wersja na styczeń 2024 roku
2004-09-10
Wersja na styczeń 2024 roku
2004-09-10
Wersja na styczeń 2024 roku
2004-09-10
Wersja na styczeń 2024 roku
2004-09-10